Stiftet 3. Januar 1867

Denne siden er oppdatert 13.02.2020


MENY
| HJEM | STYRET | INNMELDING | UTLEIE | BÅTFØRER-PRØVEN |
 | SØLVKNOPEN | ÆRESMEDLEMMER | LENKER | HISTORIE | BACALAO-FESTIVALEN | 


 

Adresse: Steensgt. 7, 3950 Brevik.

Tel. 35 51 37 77/
905 97 667.

Epost: breviksjomandsforening@gmail.com

Noen av våre tjenester til folket:
Utleie av våre lokaler til div. tilstelninger med eller uten kjøkken og bar.
Båtfører-prøven. Kontakt formann Jan Forsberg.
Bacalao-Festivalen. Vi har arrangert bacalao-festival i Brevik siden 1996.

OBS!
Guttas torskemiddag fredag 6. mars er avlyst
grunnet dobbelt-booking.

FOREDRAG 25. febr. kl. 19:00.
Esben Storvand: "En sjømannsleges bekjennelser"

LAST NED AKTIVITETSKALLENDEREN 2020 

 

 

 

 

 

 

  


Årskalender 2020

Dato Arrangement Merknader
7. Januar Styremøte.  
14. Januar Åpent hus. Korøvelse.
28. Januar Medlemsmøte. Foredrag: Kl. 18. Turid Berg. "Fremtidsfullmakt". Berører oss alle!
Byssa byr på noe godt
.
Korøvelse.
4. Februar Styremøte.  
7. Februar Generalforsamling kl. 18:00 - Laste- og losseforeningens "Loftet". Erter Kjøtt og Flesk på huset
11. Februar Åpent hus. Korøvelse.
25. Februar Medlemsmøte. Foredrag av Esben Storvand: "En sjømannsleges bekjennelser." Korøvelse.
3. Mars Styremøte.  
6. Mars Guttas aften. Torskemiddagen avlyst pga dobbelt-booking.
10. Mars Åpent hus. Korøvelse.
24. Mars Medlemsmøte. Korøvelse.
7. April Styremøte.  
14. April Åpent hus. Korøvelse.
28. April Medlemsmøte. Korøvelse.
5. Mai Styremøte.

 

8. Mai Frigjøringsdagen.  
12. Mai Tur med M/F Dikkon.  
17. Mai

Grunnlovsdagen.

 
Juni/ Juli SOMMERFERIE HA EN GOD SOMMER!
11. Juli B a c a l a o - f e s t i v a l e n  2 0 2 0  
4. August Styremøte.  
11. August Åpent hus. Korøvelse.
25. August Medlemsmøte.

Korøvelse.

1. September Styremøte.  
6. September Sjømennenes minnedag i Brevik. Sjømennenes minnedag 2019.
8. September Åpent hus. Korøvelse.
22. September Medlemsmøte.

Korøvelse.

6. Oktober Styremøte.  
13. Oktober Åpent hus Korøvelse.
16. Oktober

Guttas Bacalao - fredag 16/10 kl. 19.00.

 
27. Oktober Medlemsmøte. Korøvelse.
3. November Styremøte.  
10. November Åpent hus. Korøvelse.
24. November Medlemsmøte. Korøvelse
1. Desember Styremøte  
Lørdag 5. Desember Julemiddag med Qvinder. Se egen side. (2019)  
8. Desember Åpent hus Korøvelse
Resten av året JULEFERIE GOD JUL og GODT NYTTÅR!

Webmaster